Month: March 2015

ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มไลค์

วันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก ประกาศแจ้งเตือนผู้ดูแลแฟนเพจผ่านเมนูข้อมูลเชิงลึก (Insight) ของหน้าแฟนเพจ และตามประกาศในหน้า Facebook for Business (https://www.facebook.com/business/news/page-likes-update) ถึงผลกระทบหลังจากเฟซบุ๊กลบบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจจะส่งผลให้ยอดไลค์ลดลง เริ่มมีผล 12 มีนาคม 2558 โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ Facebook จะเริ่มลบไลค์ออกจากเพจที่เกิดจากแอคเคาท์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว (เช่นแอคเคาท์ของผู้เสียชีวิตแล้ว) ไลค์จากแอคเคาท์ที่การยกเลิกการใช้งาน (Inactive) และไลค์จากแอคเคาท์ที่ได้ร้องขอให้ลบบัญชีผู้ใช้ของคุณอย่างถาวร รวมทั้งไลค์ปลอมซึ่งเกิดการใช้โปรแกรมสร้างไลค์จากแอคเคาท์ปลอมที่สร้างขึ้นมาเพื่อกดไลค์โดยเฉพาะ

Read more

บทความเก่า

โพตส์ล่าสุด