Month: February 2015

ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มไลค์

facebook-cover-art

กระบวนการที่ 4:  ใส่คีย์เวิร์ดเป้าหมายในส่วนต่างของแฟนเพจให้ครบถ้วน
แม้แฟนเพจกับเว็บไซต์จะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผลการค้าหาของ Google มีลักษณะคล้ายๆกัน คือ Google จะให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดหรือคำที่อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญของเพจ ตำแหน่งที่สำคัญของเพจดังกล่าวคือ

– ชื่อเพจ (ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในโพสต์ก่อนหน้านี้)
– คำอธิบายเพจ หรือ Description
– ส่วนของ About หรือเกี่ยวกับเพจ  Read More

บทความเก่า

โพตส์ล่าสุด